شب سراب

من از این دنیا چی می خوام؟!جـــــــــــــــــــــزتـــــــــــــــــــــو

کجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاییـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تو پســــــــــــــــــــر؟!:((((((((((((((

ایـــــــــــــــــــــــــــــــ خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا! :((((((((((((((((

خدایا خودت مراقبش باش :(((((((((((((

+ نوشته شده در  چهارشنبه 24 فروردین1390ساعت 0:4 قبل از ظهر  توسط دختر خاطره ها 

؟

+ نوشته شده در  جمعه 19 فروردین1390ساعت 6:10 بعد از ظهر  توسط دختر خاطره ها  | 

...........................
+ نوشته شده در  یکشنبه 14 فروردین1390ساعت 10:4 بعد از ظهر  توسط دختر خاطره ها